• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 22
  • ขนาดไฟล์ : 1.47 MB
กาเผือกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัป คือ กกุสันทะ โกนาคมนะ กัสสปะ โคตมะ และเมตเตยยะ ในอดีตเป็นลูกกาเผือก ตกไข่ ๕ ฟอง แต่ละฟองหล่นตกลงแม่น้ำไหลไปในทิศต่าง ๆ กลายเป็นฤษีทั้ง ๕ องค์ สุดท้ายฤษีทั้ง ๕ ก็สร้างประทีปตีนกาเพื่อบูชาคุณแห่งแม่ตน สุดท้ายจึงเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อานิสงส์นี้มีคุณมากดั่งที่พระพุทธเจ้าเทศนาในตอนท้ายเรื่องว่าจะสัมฤทธิ์ อยู่ดีเป็นสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า