• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 26
  • ขนาดไฟล์ : 0.74 MB
โวหารกรณีโทน จ.ศ. ๑๒๐๕ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ขณะที่ทรงพำนักในเมืองสาวัตถี ทรงเทศนากรณียเมตตสูตรแก่ภิกษุ ๕๐๐ ตนที่จำพรรษาอยู่ในป่าใกล้เมืองนั้น ความตอนท้ายกล่าวถึงศีลาจาวัตรของพระมหาสามีวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ ว่าประกอบด้วยคุณงามความดี